Praten over de dood

With mentor • 7 lessons • 7 students

Overal en nergens

Denk jij wel eens aan de dood? En praat je er wel eens over met anderen?

De dood is in onze wereld overal en nergens.

De dood is overal. Welk nieuwsbericht gaat niet over de dood? Zoveel doden door een ongeluk daar. Zoveel mensen overleden door een epidemie hier. Zo veel doden door een bosbrand daar. Popmuziek gaat veel over dood. De politiek discussieert over ‘voltooid leven’. En in Over mijn lijk zien we jonge stervende mensen.

Tegelijk is de dood nergens. Wanneer zie je op straat iemand die dichtbij de dood is? Zelden. Wanneer zie je iemand in het openbaar rouwen? Nooit. Wanneer zie je een graf? Zelden. Vroeger lag het kerkhof in het centrum rond de kerk, rouwden we in het openbaar. Nu komt de dood vooral nog op bezoek in een ziekenhuis of verzorgingshuis, ver van ons ‘gewone’ leven. Hoe vaak praat jij met anderen over de dood? Precies: waarschijnlijk ongeveer nooit.

Definitief en kwetsbaar

Praten over de dood is eng en ongemakkelijk. Het is zo definitief, zo kwetsbaar.

Daarom stoppen we het meestal weg. Zolang we kunnen leven we alsof de dood er niet is. Maar kan dat eigenlijk wel? Kan doodsangst worden weggestopt?

In deze e-course willen we dat eens niet doen. Niet wegstoppen. Niet wegkijken. Maar moedig de dood in de ogen kijken.

***Moeten we bang zijn? Wat valt er voorbij de dood nog te hopen? En wat doet dat met ons leven hier en nu? ***

Voor wie?

De cursus is gericht op studenten en Young Professionals.

Iedereen in deze leeftijdsgroep is welkom, ongeacht levensovertuiging of religieuze/spirituele voorkennis. Maar we denken dat de cursus vooral geschikt is voor...

  • mensen die zich herkennen in een zoektocht naar een betekenisvol leven,

  • die vragen stellen, nieuwsgierig zijn, verder kijken dan hun neus lang is en

  • open-minded zijn (voor inspiratie uit de christelijke traditie).

Waarom?

Deze cursus is voor jou als je wilt nadenken en praten over de dood.

Je motivatie kan heel verschillend zijn. Bijvoorbeeld:

  • Omdat je interesse hebt in het onderwerp.

  • Omdat je dichtbij met de dood bent geconfronteerd.

  • Omdat je bang bent voor de dood van een ander of van jezelf.

  • Omdat je je verlangt naar meer diepgang en zin in je leven.

  • Omdat je zoekend bent op religieus / spiritueel vlak.

Deze cursus is geschreven vanuit een christelijke inspiratie. De auteurs zijn christen. De christelijke beweging is vanaf het begin een door en door hoopvolle beweging die ontstond uit een intense worsteling met de dood.

Zelf en samen

Deze e-course kun je zelf thuis volgen.

Je krijgt daarbij een mentor met wie je al je vragen kunt bespreken. De mentoren zijn allemaal ervaren vetrouwenspersonen voor studenten en medewerkers van IFES-Nederland.

Start course